Charakteristika

Dechová hudba Zlaťanka byla založena na podzim roku 1994 v Kobylnicích u Brna. Tehdy ji založili místní mladí muzikanti, kteří chtěli oživit upadající trend okolních kapel zejména z vyššího věku jejích členů. Z tohoto podnětu vznikla mladá dechová kapela, která při svém prvním vystoupení v květnu roku 1995 byla pokřtěna pod názvem Zlaťanka (dle Zlatého potoka, který Kobylnicemi protéká). Od té doby proteklo potokem mnoho vody a Zlaťanka dodnes ani trochu nezahálela. Ve svém regionu je jistě ojedinělou a své postavení má i v regionu Moravského Slovácka, kde je velmi velká konkurence kvalitních dechovek a kam je pravidelně zvána na různá vystoupení.
Repertoár kapely je velmi rozmanitý a každý si v něm určitě vybere své oblíbené skladby. Zlaťanka hraje od lidových skladeb, přes výběr zejména od moravských autorů až po náročné přednesové skladby. Samozřejmostí jsou i aranže populárních melodií moderního pojetí.
Členové kapely už nejsou jen z blízkého okolí Kobylnic. Kapela se na svá vystoupení sjíždí z obcí, které leží v pomyslném trojúhelníku mezi městem Brnem, Břeclaví a Hodonínem.
Od svého založení Zlaťanka pravidelně vydává zvukové nosiče, zúčastňuje se natáčení televizních pořadů a každý den je její nahrávky možné slýchat na vlnách několika rozhlasových stanic.
Nejraději však samozřejmě účinkujeme při živých vystoupení, a proto se těšíme při dobré muzice a zpěvu s Vámi brzy nashledanou…